SEIZOENVERBONDREEKSNOTA
1963-1964 KKVS START
1969-1970 KKVS 1e KLASSE B KAMPIOEN
1983-1984 KBVB 4e PROVINCIALE B PROMOTIE
1985-1986 KBVB 3e PROVINCIALE B DEGRADATIE
1987-1988 KBVB 4e PROVINCIALE D KAMPIOEN
1992-1993 KBVB 3e PROVINCIALE E DEGRADATIE
1993-1994 KBVB 4e PROVINCIALE E KAMPIOEN
1995-1996 KBVB 3e PROVINCIALE D DEGRADATIE
1996-1997 KBVB 4e PROVINCIALE B PROMOTIE
1998-1999 KBVB 3e PROVINCIALE C DEGRADATIE
2000-2001 KBVB 4e PROVINCIALE C PROMOTIE
2004-2005 KBVB 3e PROVINCIALE B DEGRADATIE
2007-2008 KBVB 4e PROVINCIALE B KAMPIOEN
2014-2015 KBVB 3e PROVINCIALE B KAMPIOEN