Nieuwe aansluitingen bij onze club zijn altijd welkom.

Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen we om eerst onze jeugdcoördinator te contacteren.
Hij zal nauwlettend bekijken bij welke ploeg jij best ingedeeld kan worden en zal zelf contact opnemen met onze gerechtigd correspondent.

 JDM

 Johnny De Mol

Gerechtigd correspondent

email: 

  kfcedeboys@skynet.be

GSM: 0485 55 74 30